Contacts

NIKA School
Moscow:
  • M. Yushunskaya St., 4
  • Kakhovka St., 33 build. 2
  • Azovskaya St., 25 build. 4
Tel: +7 (495) 587-49-63

New Moscow:
  • Krasnopakhorskoe, Krasnoe, Yasnaya St.
  • Krasnopakhorskoe, Krasnoe, 3А
Tel: +7 (495) 850-85-27

Email: nou@nika-school.ru
We are open: 08:00 - 20:00 monday - friday